Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Jawor

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze zajmuje się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków pochodzących z gospodarstw domowych i instytucji Miasta Jawor oraz Gminy Męcinka, Mściwojów i Paszowic.

ZWiK w Jaworze wyposażony jest w sprzęt umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie instalacji, remonty sieci kanalizacyjnych oraz konserwacje urządzeń do uzdatniania i dystrybucji wody.

Czym sie zajmujemy

 • Uzdatnianiem wody
 • Badaniem wody i ścieków
 • Dystrybucją wody
 • Konserwacją oraz rozbudową sieci wod-kan

 • ZWiK

  Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest zaspakajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów mieszkańców, zakładów przemysłowych i innych instytucji Miasta Jawor oraz Gminy Męcinka, Mściwojów i Paszowice w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą na temat usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny i gwarantujemy pełne zaangażowanie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyposażony jest w sprzęt, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sieci oraz jej remonty, czy konserwacje urządzeń do uzdatniania i dystrybucji wody.

  Aktualności

  • 1
  • Pozycji:
   Stron:
   Wszystkich: 2

  Awaria sieci wodno-kanalizacyjnej

  Aktualizacja: 17.07.2019 r., godz. 14:00
  ZWIK JAWOR informuje, iż w dniu 17.07.2019 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego. Możliwe obniżenie ciśnienia wody lub chwilowe braki w jej dostawie na osiedlu Słowiańskiego, ul Starojaworskiej, Cukrowniczej oraz w Godziszowej.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  Awaria sieci wodno-kanalizacyjnej234

  Aktualizacja: 17.07.2019 r., godz. 14:00
  ZWIK JAWOR informuje, iż w dniu 17.07.2019 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego. Możliwe obniżenie ciśnienia wody lub chwilowe braki w jej dostawie na osiedlu Słowiańskiego, ul Starojaworskiej, Cukrowniczej oraz w Godziszowej.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  • 1
  • Pozycji:
   Stron:
   Wszystkich: 2

  Strefa klienta

  Obsługa mieszkańców:
  Telefon: 76 756 00 90
  Adres: Dworcowa 1, 59-400 Jawor
  Godziny otwarcia (Pn - Pt): 7:00 - 15:00
  Godziny otwarcia kasy (Pn - Pt): 07:15 - 14:15.
  Numer alarmowy: 994
  U nas:
  + załatwienie formalności związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków;
  + uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
  + przekazanie odczytu wodomierza;
  + uzyskanie informacji o świadczonych przez nas usługach;
  + wnoszenie opłat za pomocą karty płatniczej;

  PLIKI DO POBRANIA

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ‒ organ regulacyjny, decyzją nr WR.RET.070.349.2018.AS z dnia 24.07.2018 r. zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Jawor.

  1.Dostawa wody - grupa I - wszyscy odbiorcy usług 3,37 zł/m3,
  2.Odprowadzanie ścieków - grupa I - wszyscy odbiorcy usług 4,19 zł/m3
  Do podanych stawek netto zostanie doliczony podatek VAT.

  Osoby prywatne
  Zarządcy nieruchomości: [tu będzie link]

  Podłączenie nieruchomości do sieci:
  1. PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KROK PO KROKU:
  Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci
  Wykonanie i odbiór przyłączy
  Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – rozpoczęcie świadczenia usług przez ZWiK Jawor
  2. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA:
  Wydania informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków
  Wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci
  Wykonanie i odbiór przyłączy

  RODO


  Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, ul. Dworcowa 1, 59-400 Jawor.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl
  3. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane pytanie.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub czas niezbędny do załatwienia przedstawionej sprawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do odpowiedzi na pytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Dane kontaktowe


  Obsługa mieszkańców
  Telefon: 76 756 00 90
  Email: woda@jawor.pl
              sekretariat.zwik@jawor.pl

  Adres: Dworcowa 1, 59-400 Jawor
  Godziny otwarcia (Pn - Pt): 7:00 - 15:00
  Godziny otwarcia kasy (Pn - Pt): 07:15 - 14:15.

  Zgłoś awarię
  Numer alarmowy:

  994

  REGON: 369765047
  NIP: 6951529246